Poštovani mještani ovim putem vas obavještavamo da se sutra 14.2.2018. godine (SRIJEDA) zbog tehničke prilagodbe kamiona našeg koncesionara Jakob Becker d.o.o. na novi sustav odvojenog prikupljanja otpada NEĆE vršiti odvoz plastične ambalaže.

Sljedeći odvoz plastične ambalaže izvršit će se u 21.2.2018 godine ( SRIJEDA ).

Hvala na razumijevanju !