Poštovani mještani,obavještavamo vas da je načelnik općine Sibinj Josip Pavić dana 7.travnja 2021 potpisao Ugovor o financiranju troškova naknade za račune naknade za uređenje voda sa Hrvatskom poštom d.d .

Budući da je Zakonom o vodnom gospodarstvu s 1.1.2021 godine s Hrvatskih voda d.o.o na jedinice lokalne samouprave prenesen posao obračuna,dostave i naplate naknade za uređenje voda općinski načelnik Josip Pavić odlučio je da uz plaćanje naknade za račune komunalne naknade,račune za grobnu naknadu Općina snosi i novonastale troškove za naše mještane.

Stoga vas pozivamo da račune za naknadu za uređenje voda koje ste dobili ovih dana bez plaćanja provizije plaćate u poslovnicama Hrvatske pošte d.d. na području RH.

Nadamo se da ćemo i na ovaj način olakšati kućne buđete naših sumještana.