Poštovani mještani općine Sibinj, na području naše općine znanstveni novaci sa Odjela za fiziku Sveučilišta u Osijeku provode znanstveni projekt u kojem traže Vašu pomoć koji će se provoditi do 10.2.2016 godine.
Provodi se istraživanje u kojem se mjeri kvaliteta zraka, konkretno se cilja na kemijski element radon (222Rn). Mjerit će se koncentracija radona u zatvorenim prostorima u kojima ljudi borave više sati tijekom dana.

Radon je plin koji se prirodno nalazi u tlu. S obzirom da je plin, on lako dolazi u zrak i ljudi ga udišu. Ako je ljuski organizam dugotrajno izložen visokoj koncentraciji radona to šteti zdravlju, a moguć je i razvoj karcinoma pluća. Uz pušenje, radon je najveći faktor rizika za razvoj karcinoma pluća. Na otvorenim područjima, kao što su livade, polja i slično, radon nije prijetnja, jer se prirodno raspuše vjetrom, dok se u zatvorenim prostorima on dulje zadržava. Zato su znanstvenim novacima posebno interesantni zatvoreni prostori u prizemlju kako bi mogli izvršiti mjerenje.

Mjerenje se izvodi pasivnom metodom, postavljanjem detektora na izabrano mjesto. Detektor je plastična kutija veličine kutije za margarin. U kutiji se nalazi folija koja detektira tragove radona. Folija nije opasna za čovjeka, ne nakuplja na sebi čestice radona, nego radon na foliji ostavlja tragove svojim raspadanjem. Ti tragovi su sitne rupice koje se kasnije pod mikroskopom očitavavaju i tako se saznaje koncentracija radona u zraku u prostoriji u kojoj je detektor bio postavljen. Detektor je potrebno postaviti na godinu dana tako da se zaokruži cijeli klimatski ciklus. Nakon jedne godine izlaganja, pokupit će se detektorske posudice te će ih se analizirat u laboratoriju.

Cilj je detektor postaviti u prostor u prizemlju u kući gdje ljudi borave više sati tijekom dana, recimo dnevni boravak ili soba. Savjetujemo postaviti detektor na povišeno mjesto kao što je ormar ili nešto slično, tako da ne ometa redovne aktivnosti ukućana. Važno je izabrati takav prostor u kojem se boravi najviše sati tijekom dana, jer želimo izmjeriti izloženost čovjeka, odnosno najvećeg broja ukućana radonu u tom prostoru.

Istraživanje se provodi na razini cijele Republike Hrvatske, a financira ga Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i na taj je način za sve građane besplatno. Važno je također naglasiti da ništa ne prodajemo uz to. Mjerenja se izvode u svim školama i vrtićima i na nekim izabranim lokacijama u kućanstvima. Ovim istraživanjem se želi sistematski detaljno obuhvatiti područje kako cijele naše županije, tako i općine Sibinj.

Na području općine Sibinj trebamo 7 lokacija u kućama i to prema rasporedu:

  • Jakčina Mala – 1 mjerenje
  • Grižići – 1 mjerenje
  • Brčino – 1 mjerenje
  • Ravan – 1 mjerenje
  • Slobodnica – 1 mjerenje
  • Gromačnik – 1 mjerenje

Ovim putem molimo sve zainteresirane koji žele pomoći znanstvenim novacima , te udomiti detektore na godinu dana da se jave na ovu mail adresu ikrpan@fizika.unios.hr ili broj telefona 095 876 9008.

Postavljanje detektora planiramo raditi u utorak, 09.02.2016. i srijedu 10.02.2016.

Detaljnije o istraživanju možete pogledati na našoj web-stranici:
http://www.fizika.unios.hr/znanost/projekti/
i stranicama Državnog zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost:
http://radon.dzrns.hr/o-radonu/
http://radon.dzrns.hr/radonski-zemljovidi/kuce/republika-hrvatska/

Unaprijed zahvalni
Znanstveni novaci
Odjel za fiziku
Sveučilište JJS u Osijeku