Poštovani, općina Sibinj kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja 2019 ne smije, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema Općini Sibinj od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa.

Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati, putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA.

Informacijski posrednik Općine Sibinj je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj.

Na koji način se otvara servis e-račun (jer će se samo preko njega moći poslovati sa Općinom Sibinj kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

S poštovanjem,

OPĆINA SIBINJ