Poštovani predstavnici udruga,

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora, uključujući i sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Podsjećamo Vas da je temeljem članka 4. ugovora o financiranju aktivnosti rok za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za prošlu godinu do 28. veljače 2023. godine. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, Obrazac opisnog izvješća A12 i Obrazac financijskog izvješća A13, a dostavlja se davatelju sredstava.

Navedene obrasce možete preuzeti na web stranicama općine ili u prostorijama općine.

Uz izvještaj neprofitne organizacije su dužne dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT (račune, obračune ili druge odgovarajuće dokumente).

Također, a budući da je pred nama vrijeme održavanja vaših godišnjih Skupština, što je obaveza svake Udruge, ovim putem vas molimo da nas o istima obavijestite minimalno 4 dana ranije kako bi na istima mogli i prisustvovati.

Datoteke dostupne za preuzimanje: