JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra

Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“, broj 02/16, 2/17 i 5/17), Općinski načelnik Općine Sibinj, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za dodjelu financijskih sredstva udrugama
i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra

(više…)

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – Komunalni redar

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac je, sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08 i 61/11 i 04/18), objavila JAVNI NATJEČAJ za prijam na radno mjesto komunalni redar, u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.
(više…)