Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22.) Općina Sibinj objavljuje

 

OBAVIJEST

O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ

 

Obavještavaju se svi zainteresirani da je od dana 01.03.2023. godine početak javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Sibinj.

Javni uvid traje do 15.03.2023. godine.

Uvid u Program raspolaganja moguće je izvršiti u sjedištu Općine Sibinj, na adresi 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Prigovori na prijedlog Programa primaju se u obliku pisanog zahtjeva.

Prigovor mora sadržavati podatke o davatelju prigovora, brojeve katastarskih čestica i nazive katastarskih općina, te navesti prijedlog budućeg raspolaganja za pojedinu česticu.

Prigovori moraju biti dostavljeni do 15.03.2023. godine.

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sibinj koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni u navedenom roku neće se uzeti u razmatranje.

 

Sibinj, 13. veljače 2023.
KLASA : 320-02/23-01/01
URBROJ : 2178-8-03-23-1

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 Josip Pavić, univ.spec.oec.