Objava Zbirne liste pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika općine Sibinj i Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća općine Sibinj.

ZBIRNA LISTA općinski načelnik WEB

ZBIRNA LISTA općinsko vijeće WEB

 

Iste su objavljene na oglasnoj ploči Općine Sibinj dana 30.4.2021. u 07,30 sati.

Rok za prigovor je 48 sati od trenutka objave.

 

predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva

Ines Gaus Leninger