Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Sibinj („Službene novine općine Sibinj“, broj: 5/2018), objavljuje se

JAVNI POZIV

ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2019. GODINI

Ovim Javnim pozivom za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Sibinj u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i mjerama propisanim Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Sibinj („Službene novine općine Sibinj“, broj: 5/2018, u daljnjem tekstu: Program)), namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja mladih obitelji te sprečavanjem raseljavanja istih s područja Općine Sibinj.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

  • Mjera 1.1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine Sibinj
  • Mjera 1.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja postojećeg stambenog prostora

Korisnici mjera su mlade obitelji.

Mladom obitelji u smislu Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan ovaj Javni poziv i da rješavaju svoje stambeno pitanje, da li stjecanjem vlasništva nad nekretninom i to po prvi put ili poboljšanjem kvalitete stanovanja postojećeg vlastitog stambenog objekta.

Za potrebe ovog Javnog poziva izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Korisnicima mjera sredstva se mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Općini Sibinj.

Kao prihvatljiv trošak po ovom Javnom pozivu priznaju se troškovi, uz ostale uvjete utvrđene Programom, nastali nakon raspisivanja ovog Javnog poziva.

Tekst javnog poziva, Program i potrebne obrasce možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Sibinj u 2019. godini