ODLUKA o dodjeli stipendija studentima

Dodjeljuju se stipendije studentima sa područja općine Sibinj, i to:

  • Ilijani Sedlo
  • Mateju Vrbaniću
  • Mariji Grgurević
  • Anamariji Červinski
  • Antoneli Kovačević

Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kn mjesečno, za školsku godinu 2015/2016, u trajanju od 10 mjeseci, bez mjeseca srpnja i kolovoza, počev od rujna 2015, godine.

Sa navedenim studentima sklopit će se ugovor kojim će student i općina regulirati međusobna prava i obveze.

Odluku i obrazloženje možete preuzeti u prilogu.