Temeljem članka 45. Statuta općine Sibinj ( “Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije” br. 4/13,1/18 ) i članka 11. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj:27/16) Općinski načelnik općine Sibinj donosi slijedeću
ODLUKU
o dodjeli stipendija

Stipendija se dodjeljuje za 11 studenata sa područja općine Sibinj u iznosu od 500,00 kn mjesečno, za školsku godinu 2017/2018, u trajanju od 10 mjeseci, bez mjeseca srpnja i kolovoza, počev od rujna 2017. godine.

Sa navedenim studentima sklopiti će se ugovor kojim će student i općina regulirati međusobna prava i obveze.

 

Odluku o dodjeli stipendija općine Sibinj za akademsku godinu 2017./2018. u cijelosti možete preuzeti u prilogu:

Odluka o dodjeli stipendija za 2018.g.