Temeljem članka 45. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine općine Sibinj br.01/2018) i članka 11. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:27/2016) Općinski načelnik općine Sibinj donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija

Dodjeljuju se ukupno 15 stipendija studentima sa područja općine Sibinj u iznosu od 500,00 kn mjesečno, za školsku godinu 2019/2020, u trajanju od 10 mjeseci, bez mjeseca srpnja i kolovoza, počev od rujna 2019. godine.

Sa navedenim studentima sklopiti će se ugovor kojim će student i općina regulirati međusobna prava i obveze.

Odluku o dodjeli stipendija općine Sibinj u cijelosti možete preuzeti u prilogu:

Odluka o dodjeli stipendija za 2019./2020. g.