Odluka o financiranju udruga

 

Na temelju čl.22 Pravilnika o financiranju aktivnosti,projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima općine Sibinj, na prijedlog Povjerenstva za ocijenjivanje prijavljenih programa i projekata općinski načelnik Josip Pavić donosi:

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2022 godinu.

Odluku možete preuzeti ovdje

 

Napomena:

U slučaju da je pojedinim udrugama odobreno djelomično financiranje aktivnosti i projekata u obvezi su ŽURNO dostaviti izmjenjene obrasce prijave A6 i A7 sa odobrenim iznosima financiranja koji će postati sastavni dio Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

Sve udruge koje su dostavile Zapisnike o održanim godišnjim redovnim/izbornim Skupštinama a ostvarile su financiranje putem ovogodišnjeg natječaja za dodjelu sredstava bit će telefonski obavještene o potpisu ugovora o dodjeli sredstava.