Na temelju članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11.) i članka 45. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/13.) općinski načelnik općine Sibinj donosi:

ODLUKU

o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

 

I.

Općina Sibinj uključit će se u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Mjera Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) sastavni je dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2017. godini.

Cilj Programa je da mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigura ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad, te im na taj način osigura stjecanje radnog iskustva čiji nedostatak im otežava pristup prvom zaposlenju te polaganju državnog stručnog ispita.

 

II.

U svrhu provedbe Programa izvršit će se sve potrebne radnje uključujući izradu Programa Općine Sibinj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te dostavljanja istog Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općine Sibinj.

 

Općinski  Načelnik:

                                                                                                          Josip Pavić, univ.spec.oec.

Preuzimanje priloga:

ODLUKA o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja za rad
PLAN prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa