Općina Sibinj je temeljem Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te Natječaja za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«, podnijela Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 25. srpnja 2017. godine Zahtjev za potporu za ulaganje u izradu Strateškog plana razvoja turizma.

Dana 18. travnja 2018. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavila je općini Sibinj Odluku o prihvatljivosti Zahtjeva.

Za ulaganje u izradu Strateškog plana razvoja turizma, općina Sibinj je ostvarila 25 bodova te joj se utvrđuje najviši iznos potpore koji iznosi 87.500,00 kn.

Ponosni smo na ovu vrstu potpore te se planiramo i dalje kandidirati na natječaje APPRRR-a s ciljem razvoja naše općine i jačanja konkurentnosti.

 

Preuzimanje priloga:
Odluka o prihvatljivosti