Nakon što je načelnik općine Sibinj, Josip Pavić potpisao Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe, program WIFI4EU sa Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (ANEA) u okviru ovlasti koju je na nju prenijela Europska komisija (EK) u četvrtak 13. lipnja 2019. godine u općinskoj upravi održan je sastanak o mogućnostima korištenja vaučera od 15000€ koji je općina Sibinj dobila na nedavnom natječaju od strane Europske komisije.

O samoj proceduri, implementaciji kao i mogućnostima punktnih točaka za povezivanje wifi mreže na određenom području, načelnika Pavića upoznao je gdin.Krstić iz tvrtke Micro-link prezentiravši mogućnosti određene informatičke opreme.
Potpisom ovog Sporazuma općina Sibinj ima rok od 18 mjeseci da iskoristi vaučer iz Programa WIFI4EU te implementira potrebnu opremu na područje koje izabere.
Minimalna potrebna odnosno zadana brzina po Sporazumu je 30 MB te ćemo daljnom analizom određenih lokacija, u suradnji sa davateljima usluga odlučiti o mogućnostima postavljanja wifi mreže u pojedina područja.

Nadamo se da ćemo provedbom još jednog EU projekta našim mještanima omogućiti lakše, brže i efikasnije komuniciranje.