U ponedjeljak 27.svibnja u prostorijama općinske vijećnice općine Sibinj održala se Javna rasprava o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sibinj.

Prijedlog plana za javnu raspravu izrađen je od strane Zavoda za prostorno uređenje

Brodsko-posavske županije koje je i provelo raspravu, a koje se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, obrazloženja

te sažetka za javnost.

Sve stranke u postupku,javnopravna tijela,mještani kao i svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na predloženi prostorni plan.