U petak, 1. ožujka, u upravnoj zgradi Općine Sibinj potpisan je Ugovor o kapitalnoj donaciji između Općine i Župe svetog Filipa i Jakova iz Odvoraca. Nakon odluke općinskog vijeća, potpisani su ugovori o kapitalnoj donaciji za kupnju tri nova prozora na tornju crkve.

Općina Sibinj će po ovom ugovoru župi sv.Filipa i Jakova na njihov žiroračun uplatiti 48 tisuća kuna za kupnju novih prozora, a sve kako bi se zamijenili dotrajali prozori na tornju crkve stare preko dvjesto godina. – poručio je Josip Pavić, načelnik Općine Sibinj.

Na crkvi su u tijeku i obnova krovišta koju financira Đakovačko-osječka nadbiskupija, a riječ je o radovima koji će, sveukupno, koštati preko tristo tisuća kuna.