Poštovani mještani, Državni zavod za statistiku objavio je ovih dana podatke istraživanja za 2019. godinu za Brodsko- posavsku županiju. Tako je tijekom 2019. godine na području BPŽ rođeno ukupno 1 207 djece, i sklopljeno 830 brakova.

I u ovom istraživanju naša Općina našla se na prvom mjestu.

Tako je Zavod objavio da se u 2019. godini najviše djece rodilo upravo u općini Sibinj i to njih 54, dok je i najviše sklopljenih brakova bilo u našoj općini njih 41.
Iako gledajući općenitu sliku Brodsko-posavske županije podaci o prirodnom kretanju nisu obećavajući, no nadamo se da smo Mjerama koje naša općina provodi uspjeli dati makar mali doprinos ovim rezultatima istraživanja.