U općinskoj vijećnici općine Sibinj danas, 31.3.2015. godine, u 11 h načelnik Pavić je potpisao Ugovor o radu sa 14 osoba koje su dugotrajno nezaposlene. U govor je potpisan na vrijeme od 6 mjeseci.

I ove godine općina Sibinj se uključila u provedbi Programa za poticanje mjera zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, a sve u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te su nam odobrena dva programa i to: program „Pomoć u kući“ na kojem će raditi 10 osoba i program „Revitalizacija javnih površina“ na kojem će raditi 4 osobe.
Mjere su to nacionalnog plana zapošljavanja kojom ćemo nastojati pomoći stanovnicima općine pružajući im priliku za rad na općem napretku, pomaganju starijim i nemoćnima, osobama treće životne dobi kao i uređenju prilika na području naše općine.