Nakon više uspješno provedenih sličnih projekata, Općina Sibinj je započela novi projekt pod nazivom “Revitalizacija javnih površina – nerazvrstanih cesta i poljskih puteva”.

Provedba projekta predviđa zapošljavanje 15 djelatnika na poslovima krčenja raslinja, uređivanja cestovnih jaraka, rasprostiranja nasipnog materijala i sličnim poslovima.

U suradnji s HZZ-om raspisan je javni natječaj za zapošljavanje 15 osoba.

Natječaj traje od 22. svibnja 2018. do 30. svibnja 2018., a detalje prijave možete pogledati na https://burzarada.hzz.hr/