Općina Sibinj se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji na južnim obroncima Dilj gore, zapadno od Slavonskog Broda. U sastavu Općine su sljedeća naselja: Bartolovci, Brčino, Čelikovići, Gornji Andrijevci, Grgurevići, Grižići, Gromačnik, Jakačina Mala, Ravan, Sibinj, Slobodnica i Završje. Prema podacima za posljednja četiri popisna razdoblja općina Sibinj bilježi konstantan porast broja stanovnika. Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2022. g. općina Sibinj broji 5.771 stanovnika. Većinom je to hrvatsko, rimokatoličko stanovništvo.

110

Površina km2

12

Naselja

5 771

Stanovnika

Opći podaci

Puni naziv:
OPĆINA SIBINJ
Matični broj:
2585677
OIB:
84310475838
Adresa:
Mjesto, ulica i broj: SIBINJ, 108. brigade ZNG 6
Poštanski broj: HR-35252
Kontakti:
Telefon: +385 (0) 35 425 298
Fax: +385 (0) 35 426 506
E-pošta: opcina.sibinj@sb.t-com.hr
Mrežna stranica: http://www.sibinj.hr
Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak: 7:30 – 15:30 sati
IBAN:
HR5823600001838800002 – ZAGREBAČKA BANKA

Ured načelnika

Načelnik: Josip Pavić, univ.spec. oec.
Telefon: +385 (0) 35 425 298

Referent za uredsko poslovanje: Lidija Hećimović
Telefon: +385 (0) 35 425 298
Email: tajnica@sibinj.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Telefon: +385 (0) 35 250 099
Email: opcina.sibinj@sb.t-com.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: od 7:30 do 15:30