Općini Sibinj odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša
Na temelju Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme jedinicama lokalne samouprave Općina Sibinj je dobila Odluku po kojoj joj Fond odobrava sredstva.

Općini Sibinj se odobravaju sredstva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme i to kontejnera za skupljanje komunalnog otpada na području Općine Sibinj u visini od 60 % procijenjene vrijednosti predmetne komunalne opreme. Nabavom predmetne komunalne opreme omogućit će se učinkovitije gospodarenje otpadom u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te ciljevima Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Tako će Općina Sibinj uskoro postaviti „zelene otoke“ i to 8 kontejnera PEHD za papir(plavi) od 1100 lit, 8 kontejnera PEHD za staklo od 1100 lit (zeleni), kao i 8 komada kontejnera PEHD za PET ambalažu (žuti) od 1100 litara u sva svoja naselja.