Sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti u petak, 18. listopada, u naselju Gromačnik postrojba civilne zaštite općine Sibinj nastavila je sa potrebnim obukama. U suradnji sa ravnateljstvom civilne zaštite služba Slavonski Brod te Hrvatskim vodama d.o.o. u poslijepodnevnim satima održana je obuka punjenja i pravilne izgradnje “zečjih nasipa”.

Obuku su nadzirali načelnik općine Sibinj Josip Pavić, načelnik stožera CZ općine Sibinj Tomislav Topalović, voditelj službe ravnateljstva CZ Slavonski Brod Pavo Baričić, ravnatelj škole Josip Šišmanović, djelatnik Zavoda za unaprijeđenje sigurnosti d.d. Hrvoje Romić, predstavnik HGSS-a Danijel Peh, te predstavnici Hrvatskih voda d.o.o.

Poplave su jedna od čestih elementarnih pojava, a ova obuka jedna je od osnovnih koju moraju proći svi članovi postrojbe istaknuo je načelnik stožera CZ-a Tomislav Topalović. Nakon same obuke, predsjednik DVD-a Sibinj Marko Puškarić upoznao je sve nazočne sa novim navalnim vozilom sibinjskih vatrogasaca te opreme koju posjeduje.
Općina Sibinj je jedna od aktivnijih lokalnih jedinica u RH koja redovito provodi vježbe civilne zaštite sa svojim žurnim službama, te mnogo ulaže u sustav obrane od požara i civilnu zaštitu.
U sklopu ove obuke predstavnici Hrvatskih voda održali su prezentaciju teme:Sustav obrane od poplava u RH, a sve kako bi pobliže upoznali članove postrojbe o istoj.

Istoga dana upriličeno je i otvaranje Centra za civilnu zaštitu općine Sibinj u društvenom domu u Gromačniku.
U moderno otvorenom Centru za civilnu zaštitu općina Sibinj čuvat će opremu postrojbe, iz njega će se dobivati potrebne informacije u slučaju eventualne ugroze, te će centar ujedno biti i zborno mjesto za okupljanje pripadnika civilne zaštite istaknuo je načelnik Pavić prilikom svog govora.
Prvi je ovo Centar za civilnu zaštitu u RH da ga je osnovala lokalna jedinica u Hrvatskoj te se svi mogu ugledati na općinu Sibinj istaknuo je voditelj službe CZ-a Slavonski Brod Pavo Baričić.

Otvaranjem ovog Centra općina Sibinj nastavlja sa iskorakom u ulaganje, opremanje te obučavanje postrojbe civilne zaštite općine Sibinj, a sve kako bi mještani naše općine bili sigurniji u slučaju kriznih situacija.