Poštovani mještani općine Sibinj,
1.siječnja 2017.g. na snagu je stupio Zakon o lokalnim porezima (N.N. 115/216) kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida se komunalana nakanda koja je bila propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Javni poziv - POREZ NA NEKRETNINE


Preuzimanje dokumenata:

Obrasci dostupni za preuzimanje su u nastavku, a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u prijemni ured Općine ili putem pošte na adresu:
Općina Sibinj, ul. 108.brigade ZNG 6, 35252 Sibinj.

Dokumenti su dostupni u pdf i xslx formatu, za pregled istih, potreban Vam je Acrobat Reader ili Microsoft Excel.

Javni poziv i obrasci za obračun poreza na nekretnine