U srijedu 18.travnja 2019. godine u županijskoj vijećnici potpisan je Sporazum o suradnji na projektu koji se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Tako je u ime općine Sibinj sporazum o suradnji s Brodsko-posavskom županijom na projektu razvoja širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja potpisao općinski načelnik općine Sibinj Josip Pavić

Sukladno ovom Sporazumu, Brodsko posavska županija će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije, a projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (optička mreža) na području općine Sibinj.

%d blogeri kao ovaj: