Pozivamo udruge koje su bile korisnice Proračuna općine Sibinj u 2017. godini na dostavu Izvještaja o potrošnji financijskih sredstava proračuna općine Sibinj za 2017. godinu na temelju članka 28. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Sibinj(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj:02/16, 02/17, 05/17) do 28. veljače 2018. godine za aktivnosti, projekte i/ili programe za koje su u prethodnoj kalendarskoj godini dodijeljena sredstva iz Proračuna Općine.

Udruge koje su s Općinom Sibinj u 2017. godini sklopile Ugovor o financiranju aktivnosti, programa ili projekata i ostvarile pravo na financijska sredstva iz Proračuna općine Sibinj za 2016., za provedbu aktivnosti sukladno uvjetima Natječaja, Obrascu opisa aktivnosti i Obrascu proračuna aktivnosti, dužne su radi kontrole namjenskog trošenja sredstava općini Sibinj dostaviti:

  1. PROR-POT – Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
  2. opisno izvješće,
  3. financijsko izvješće, uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge i to:
    • a) za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika i pripadajuće bankovne izvode,
    • b) za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslika isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća,
    • c) ostala dokumentacija: putni nalozi s pripadajućim prilozima, dokumenti na temelju kojih su obavljena plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i dr.), fotografije s provođenja aktivnosti i sl.

Za pomoć pri ispunjavanju Izvještaja i izvješća podsjećamo Vas i na članake 32., 33. i 34. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj:02/16) koji u svojim odredbama definiranju prihvatljive i neprihvatljive troškove aktivnosti.

Ostale udruge koje su u 2017. godini ostvarile financijska sredstva iz Proračuna općine Sibinj a nemaju sklopljen Ugovor o financiranju aktivnosti, programa ili projekata molimo samo na dostavu PROR-POT -Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava za 2017. godinu.

Sve potrebne obrasce radi ispunjavanja Izvještaja i izvješća možete preuzeti u prilogu.

 

Preuzimanje priloga:
Izvještaj o potrošnji financijskih sredstava proračuna za 2017. godinu – POZIV
Obrazac opisnog izvješća – A12
Obrazac financijskog izvješća – A13
Obrazac-Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava PROR-POT