Pozivaju se predstavnici udruga na potpisivanje Ugovora o financiranju projekata/programa od interesa za općinu Sibinj za 2023 godinu.

Potpisivanje će biti upriličeno dana 29. ožujka 2023 godine (SRIJEDA) u općinskoj vijećnici općine Sibinj s početkom u 18 h.

 

NAPOMENA:

Molimo da do navedenog datuma svi oni koji nisu dostave izmjenjene obrasce a6 i a7 , te da dostave potvrde o nekažnjavanju za odgovorne osobe koji potpisuju ugovore.