U utorak 23.siječnja ministar zaštite okoliša i energetske učinkovitosti Tomislav Ćorić posjetio je Brodsko-posavsku županiju gdje je na radnom sastanku sa županom, gradonačelnicima i načelnicima općina prezentirao “Mogućnosti sufinanciranja projekata u gospodarenju otpadom u 2018. godini”.

U ime općine Sibinj na radnom sastanku je sudjelovao načelnik Pavić, a samu prezentaciju obveze, ali i nove mogućnosti predstavile su djelatnice ministarstva. Načelnike općina u najvećoj mjeri su zanimali termini raspisivanja natječaja EU projekata te omjer njihova sufinanciranja.