Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske uputilo je dopis sa službenim priopćenjem županu Danijelu Marušiću vezano uz kvalitetu vode na području Slavonskog Broda i 6 ugroženih općina koje ovim putem prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

nastavno na uputu ministra, u nastavku Vam dostavljamo tekst izjave iz dijela nadležnosti Ministarstva zdravstva vezano uz situaciju s vodom u Slavonskom Brodu, za potrebe komunikacije s javnošću:

“Temeljem prijave na neuobičajeni miris vode na području Slavonskog Broda, nadležne službe Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije uzorkovale su vodu na vodocrpilištu kao i uzorke iz vodoopskrbne mreže. Rezultati analize pokazali su da je u vodi povećana razina ugljikovodika.Po dobivanju rezultata odmah su obaviješteni i građani.

Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva obavila je inspekcijski nadzor, te utvrdila da su poduzete sve potrebne hitne mjere propisane Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju i da su sve aktivnosti usmjerene na stabiliziranje stanja i opskrbu građanstva vodom za piće. Održana je i hitna telefonska sjednica Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji koje je predložilo mjere i dalo preporuke i upute.

Voda iz vodoopskrbnog sustava u Slavonskom Brodu u ovom trenutku nije zdravstveno ispravna za piće niti nakon termičke obrade. Važno je naglasiti kako nije došlo do opasnosti za građane. Građani koji su koristili vodu za piće i pripremu hrane, nemaju razloga za zabrinutost jer kratkotrajno izlaganje ugljikovodicima u zabilježenoj koncentraciji neće naštetiti njihovom zdravlju. Voda iz vodoopskrbnog sustava se može koristiti za svu potrošnju u kućanstvu, primjerice pranje rublja, te za osobnu higijenu – pranje ruku, tuširanje i slično, bez rizika po zdravlje.

Jedino ograničenje je da se vodu ne smije koristiti za piće i pripremu hraneu duljem razdoblju, stoga do trajnog rješenja opskrbe vodom, za piće treba koristititi vodu iz cisterni koju je osigurala Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Nadležne stručne službe kontinuirano provode mjere praćenja stanja vode, uzimaju se i analiziraju uzorci iz vodocrpilišta kao i uzorci na vodoopskrbnoj mreži, a o rezultatima će javnost biti redovito izvještavana.”

S poštovanjem,

Ministarstvo zdravstva RH