Projekt kanalizacije u Općini Sibinj ide planiranim tijekom

U srijedu, 18.05.2016. godine, u prostorijama TD Vodovod d.o.o., Slavonski Brod, održan je radni sastanak na temu aktualnosti vezanih uz projekt kanalizacijske mreže, tzv. projekt “Brod 2”.

Sastanak je vodio voditelj projekta g. Davorin Tomljanović iz tvrtke Vodovod d.o.o., a ispred općine Sibinj sastanku su prisustvovali načelnik općine Sibinj Josip Pavić i njegov zamjenik te član projektnog tima na navedenom projektu Tomislav Topalović.
Projekt “Brod 2” financira se iz Europskog kohezijskog fonda i to u visini od čak 85%, dok se preostalih 15% financira iz nacionalnih i lokalnih izvora.
Trenutno se očekuje izdavanje lokacijske dozvole, a odmah po njenom ishođenju, pristupit će se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, nakon čega će se ishoditi građevinska dozvola, kao glavni preduvjet za zadnju fazu realizacije projekta, a to je sama izgradnja sustava kanalizacije.
U navedenom razdoblju u prostorijama općinske uprave organizirat ćemo uvid u projekt, koji će također biti dostupan i na našim Internet stranicama.
Isto tako važno je naglasiti da je ova faza projektiranja uspješno kandidirana na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, u kojem je Općina trebala sudjelovati sa iznosom od 400 000 kuna, no budući da smo prošli na natječaju za njega smo od ministarstva graditeljstva dobili 270 000 kuna čime smo u značajnoj mjeri smanjili općinski udio u sufinanciranju ovoga projekta, na što smo izrazito ponosni.