Dana 23.11.2017. godine u prostorijama vijećnice Brodsko posavske županije održan je sastanak između jedinica lokalnih samouprava i predstavnika HT-a.Tema sastanka je bila prezentacija izgradnje i razvoja širokopojasne infrastrukture do 2020 godine kroz fondove EU.
Za razvoj širokopojasne pristupne mreže u Operativnom programu “Konkuretnost i kohezija” u prioritetnoj osi 2 osigurano je oko 250 milijuna € iz EU fondova. Lokalnim jedinicama je prezentirano kako i na koji način se udružuju lokalne samouprave po cijeloj RH te koji su najbolji modeli kako bi se uspješno proveo ovaj projekt te kako bi isti bio prihvatljiv za prijavu. Općina Sibinj će u suradnji sa susjednim općinama potpisati Sporazum kako bi se što prije pristupilo Studiji izvodljivosti na našem području te izradi Plana širokopojasne infrastrukture., O svim budućim koracima javnoj raspravi, o tijeku projekta te budućem kandidiranju na vrijeme ćemo obavijestiti sve zainteresirane dionike na svojim mrežnim stranicama.

Nadamo se da ćemo i ovim projektom našim mjestanima te poduzetnicima osigurati brzinu interneta kakvu koriste svi stanovnici EU-a kako bi pospješili svoj rad i dobili uslugu kakvu zaslužuju.