Opis projekta

NAZIV PROJEKTA
“Izgradnja dječjeg vrtića u Sibinju”
KORISNIK PROJEKTA
Općina Sibinj
PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave
ADRESA KORISNIKA
108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj

OPIS PROJEKTA
Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

TIP OPERACIJE
Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

MJESTO PROVEDBE
Brodsko-posavska županija
OPĆINA
Općina Sibinj
NASELJE
Naselje Sibinj

CILJEVI PROJEKTA
Provedba projekta izgradnje dječjeg vrtića u Sibinju doprinijet će ostvarenju općeg cilja projekta – jačanju konkurentnosti sustava odgoja i obrazovanja na području općine Sibinj te usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama lokalne zajednice i tržišta rada.
Provedbom projekta ostvarit će se specifični ciljevi projekta, i to unapređenje kvalitete sustava predškolskog odgoja i obrazovanja te poboljšanje dostupnosti odgojno – obrazovnih usluga na području općine Sibinj.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Očekivani rezultati projekta u odnosu na početno stanje i mjerljivi indikatori:

  •  Osigurani nužni prostorni i tehnički uvjeti za obavljanje organiziranog oblika odgojno – obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (izgrađena glavna zgrada vrtića tlocrtne površine 637,55 m2; izgrađene zgrade kotlovnice i radionice tlocrtne površine 30,00 m2; izgrađeno 13 parkirališnih mjesta; izgrađeno 297 m2 pješačkih staza)
  • Poboljšana dostupnost odgojno – obrazovnih sadržaja i usluga za djecu vrtićke dobi (54 djece uključeno u odgojno – obrazovne programe u 5. godini nakon realizacije projekta)
  • Poboljšana kvaliteta učenja i poučavanja
  • Razvijeni novi odgojno – obrazovni sadržaji i usluge (cjelodnevni jaslički program, cjelodnevni vrtićki program, poludnevni vrtićki program)

TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
Planirano trajanje provedbe projekta izgradnje dječjeg vrtića u Sibinju iznosi 24 mjeseca.

GLAVNE AKTIVNOSTI
Glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta uključuju:

  • Upravljanje projektom (priprema dokumentacije i provedba postupaka javne nabave za odabir izvođača radova; nabavu opreme i stručni nadzor radova; praćenje provedbe projekta; administrativno i financijsko izvještavanje)
  • Izvođenje radova izgradnje dječjeg vrtića u naselju Sibinj (građevinsko obrtnički radovi; instalacije vodovoda i kanalizacije; niskogradnja, vanjsko uređenje i ograda; elektrotehničke instalacije; strojarske instalacije)
  • Nabava opreme za dječji vrtić
  • Stručni nadzor radova
  • Promidžba i vidljivost projekta (informiranje javnosti putem mrežnih stranica i medija, izrada i postavljanje privremene i trajne ploče/panoa)

Opremljena kuhinja u dječjem vrtiću


Tijek izgradnje objekta


Budući izgled dječjeg vrtića