ODRŽAN PRVI RADNI SASTANAK O NACRTU PRIJEDLOGA 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ

Prostorni plan uređenja općine (PPUO) Sibinj

U srijedu, 20. travnja 2016. god. u prostorijama općine Sibinj održan je prvi radni sastanak načelnika općine Sibinj Josipa Pavića i suradnika s predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije o Nacrtu prijedloga 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine (PPUO) Sibinj.

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave kojim se određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina, te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području općine.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kao stručni izrađivač Plana, obradio je sve pristigle zahtjeve/primjedbe, te je predstavnike općine upoznao sa istim i predstavio prvu radnu verziju Nacrta prijedloga PPUO Sibinj.

Uz veliki broj zahtjeva/primjedbi koji su pristigli od javnopravnih tijela i drugih pravnih i fizičkih osoba sa prostora općine Sibinj, Općina je također iznijela cijeli niz zahtjeva od općeg interesa, koji će biti analizirani i uvršteni u Nacrt prijedloga PPUO Sibinj.

Po završetku Nacrta prijedloga plana, općina Sibinj će raspisati javni uvid i organizirati javnu raspravu, u trajanju od 15 dana, gdje će sva zainteresirana javnost imati priliku pogledati Nacrt prijedloga PPUO Sibinj i dostaviti eventualne primjedbe na isti.