Nepostojanje kanalizacijske mreže jedan je od osnovnih infrastrukturnih problema Općine Sibinj, a samim time i jedno od najaktualnijih pitanja za cjelokupno njezino stanovništvo.

Iz spomenutih razloga iznimno je važno spomenuti projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture, koji je pokrenut u skladu s pozivom za dostavu prijedloga za pripremu zalihe vodno-komunalnih projekata.

Sam projekt od iznimnoga je značenja, napose za Općinu Sibinj, jer predviđa gradnju kanalizacijskoga sustava za njezin cjelokupni nizinski dio.

Na temelju odobrene projektne prijave EN.2.11.-0076 „Brod 2“ u sklopu ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. Priprema zalihe vodo-komunalnih projekata načelnik općine Sibinj Josip Pavić potpisao je 9.siječnja 2015 godine Ugovor o sufinanciranju projekta „Brod 2“ s direktorima Vodovod d.o.o kao nositeljem projekta, kao i sa ministrom poljoprivrede Tihomirom Jakovinom i generalnim direktorom Hrvatskih voda d.o.o Ivicom Plišićem.

Predloženi projekt odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede, te je na inicijativu Hrvatskih voda d.o.o, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, započet ustroj projektnoga tima, čiji su članovi predstavnici isporučitelja vodnih usluga te jedinice lokalne samouprave. Projektni tim bit će formiran u svrhu provođenja i praćenja aktivnosti te kontrole i prihvaćanja tehničkih i studijskih rješenja u svim fazama projekta. U spomenutom projektnom timu Općinu Sibinj predstavljat će sam načelnik Josip Pavić, čime će se osigurati pravodobno djelovanje u najboljem interesu općine i svih njezinih stanovnika tijekom provođenja projekta.

Projekt „Brod 2“ će se provoditi u suradnji s Vodovod d.o.o Slavonski Brod ,Hrvatskim vodama d.o.o, VGO za srednju i donju Savu, Službom za podršku pripremu i provedbu EU projekata, za čiju će prvu fazu projektiranja Općina izdvojiti preko 500.000 kuna. Od iznimne je važnosti napomenuti da je općina Sibinj jedina općina čiji će se projekt vodoodvodnje odnosno kanalizacije raditi u cijelosti u dužini od 33 km, a sam projekt će biti financiran iz kohezijskog fonda Europske Unije, te sufinanciran iz općinskog proračuna s 15% cjelokupnoga iznosa.

Realizacijom planiranog zahvata, odnosno samom izgradnjom kanalizacijske mreže, Općina Sibinj osigurala bi adekvatnu zaštitu okoliša od štetnog djelovanja komunalnih otpadnih voda, a samim time poboljšali bi se uvjeti života svih njezinih stanovnika.
Prva faza projekta već je raspisana u elektroničkom oglasniku javne nabave pod nazivom „Izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodo-komunalne infrastrukture Brod 2“. Procijenjena vrijednost prve faze projekta je preko 8 milijuna kuna.