Ovim putem obavještavamo pripadnike civilne zaštite opće namjene općine Sibinj o rasporedu dežurstava za dane koji su pred nama.

Raspored dežurstava za podjelu pitke vode
Datum i vrijeme

SIBINJ

ispred zgrade Općine

SLOBODNICA

ispred vatrogasnog doma

GRGUREVIĆI

ispred Društvenog doma
01.04.2018.,
09:00-12:00 h
Antun Klepić,
Matija Mokricky,
Darko Krušenicki
Robert Čiš,
Vinko Tomakić
Predrag Katavić,
Željko Gluhan,
Luka Paun
02.04.2018.,
09:00-12:00 h
Pavo Nujić,
Tomislav Kolak,
Tomislav Abramović
Robert Vuković,
Renato Tomac
Branislav Marić,
Zdravko Marjanović
03.04.2018.,
09:00-12:00 h
Marko Vrdoljak,
Damir Čučman,
Tomislav Blažević
Petar Drmić,
Davor Čengić
Ivica Topalović,
Mario Janković
04.04.2018.,
09:00-12:00 h
Ivan Puškarić,
Dragan Jakus,
Ivan Abramović
Dragan Šakić,
Anto Đaković
Željko Polutranko,
Željko Pačić,
Mato Topalović

Sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti svi članovi su dužni prisustvovati dežurstvima, te će dobiti potvrde kako bi opravdali eventualne izostanke sa posla.