U tijeku je rezidba kestena i lipa u parku u Sibinju

Tijekom mjeseca studenog, započela je rezidba starih stoljetnih kestenova i lipa u parku u Sibinju.
Radove izvode djelatnici Komunalac d.o.o, a sami radovi će se odvijati sukladno terminima koji odrede službe Komunalca d.o.o, kao i vremenski uvjeti. Sva drveća će se spustiti odnosno srezati na jednu određenu visinu od 11-13 metara, kako bi se drveće u parku moglo obnoviti i ponovno oblikovati kako bi sami park mogli srediti, te mogao ponovno zasjati.