Tijekom ovih “zimskih” dana općina Sibinj pristupila je nastavku uređenja užeg središta naselja Sibinj.

Tako se zbog dotrajalosti pješačkog mosta u parku u Sibinju pristupilo njegovoj sanaciji.
Budući da pješački most nije u sklopu rekonstrukcije projekta uređenja užeg centra Sibinja, općina Sibinj je ishodila dozvolu za sanaciju mosta od Hrvatskih voda d.o.o .

Na mostu je postavljena nova armaturna mreža, izbetonirano je njegovo podnožje te je u tijeku postavljanje nove ograde.
Nadamo se da će i novi pješački most krasiti novouređenu šetnicu.