Poštovani mještani,

ovih dana je u tijeku realizacija još jednog projekta.

Radi se o projektu sanacije krovišta mrtvačnice na groblju u Sibinju.

Projekt je financiran iz operacije 7.4.1 “Ulaganje u poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” a koji se provodi putem Lokalne akcijske grupe Posavina.

Sukladno projektu sanacije,postojeći krov se u potpunosti skinuo te je postavljena nova gradja ,a na nju je postavljen limeni sendvič pane debljine 3 cm, te će biti postavljene rine kao i novi gromobrani.

Cijena izvodjenja radova sanacije krovišta dobivena na javnoj nabavi iznosi 125 500,00 kn bez pdv-a ,koji je financiran u 100-% intenzitetu od Agencije za plaćanje u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju, dok radove izvodi Limarija Ključević iz Brodskog Stupnika.