Poštovani mještani,
budući da me mnoštvo vas svakodnevno pita u kojoj fazi i do kuda se došlo sa dokumentacijom i provedbom projekta pod nazivom “Brod 2” a koji se tiče izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže na području općine Sibinj moram vas izvjestiti sljedeće:
Projekt “Brod 2” koji obuhvaća grad Slavonski Brod, općine Brodski Stupnik, Garčin, Donji Andrijevci, Podcrkavlje, Gornju Vrbu te gotovo najveći dio našu općinu Sibinj i uključuje izgradnju 46 kilometara vodoodvodnje (kanalizacijske mreže) te izgradnju 11 kilometra vodovodne mreže trenutno je u visokoj fazi gotovosti projekta.

Ishodovane su lokacijske dozvole, te veliki broj građevinskih dozvola dok će ih nekolicina biti ishodovana tijekom mjeseca rujna.
Sa strane rješavanja imovinsko-pravnih poslova i ugovora s privatnim osobama preko čijih posjeda će prolaziti buduća kanalizacijska mreža općina Sibinj je riješila veliki dio ugovora dok se dio rješava putem sudskog izvlaštenja.
Isto tako dokumentacija za javna nadmetanja od strane nositelja projekta trgovačkog društva Vodovod d.o.o je spremna.

Slijedom navedenog, zbog izuzetne važnosti navedenog projekta tijekom mjeseca srpnja uputio sam dopis ministru zaštite okoliša gospodinu Tomislavu Ćoriću sa zamolbom da se održi sastanak na temu provedbe projekta Brod 2.

Ovih dana stigao je odgovor ministarstva da će se sastanak održati 28.kolovoza u četvrtak u Zagrebu na kojem će se razgovarati o projektu Brod 2, a sve kako bi isti što prije ušao u fazu realizacije građevinskih radova.

O rezultatima i zaključcima sa sastanka ću vas izvjestiti.

S poštovanjem
Josip Pavić,načelnik