Izviđački odred Chvor iz Sibinja protekli vikend je sudjelovao u akciji pošumljavanja Dalmacije. U akciji je tako sudjelovalo 17 članova odreda, 15 članova djece te dva voditelja.

Boranka je akcija kojom se želi obnoviti područje Dalmacije opustošeno i nastradalo u požarima.
Volonteri iz cijele Hrvatske a tako i izviđači iz Sibinja tri dana su sadili mlade sadnice bora koje će za 10-tak godina opet zazeleniti područja nastradala požarima, prerađuju se i od njih se izrađuju pastelne bojanice koje se dijele djeci i mladima diljem Hrvatske.

Ovaj vikend se pošumljavalo područje oko Splita-Žrnovnica, a treba naglasiti da se akcija nastavlja i iduće vikende. Plan je Boranku proširiti i na kontinentalnu Hrvatsku.