Poštovani mještani, budući da vas mnoge zanima u kojem je statusu projekt pod nazivom “Brod 2” koji uključuje izgradnju kanalizacijske ( 46 km) i vodovodne (11km) mreže na području općine Sibinj u nastavku  vam prenosimo odgovor direktora Vodovod-a d.o.o. Stjepana Ašćića koji je i nositelj ukupnog projekta.

“Sukladno Uputi za prijavitelje Operativni program „Konkurentnost i kohezija” 2014-2020 V4.0 projekt je u fazi odobravanja. Izrađena je kompletna studijska i tehnička dokumentacija – 27 projekata za građevinsku dozvolu i 2 za koje nije potrebna g.dozvola. Od 27 građevinskih dozvola ishođena je 21, odnosno 77,8 %, dok za preostalih šest projekata očekujemo građevinske dozvole. Predani su svi glavni projekti, potvrde javno-pravnih tijela i dokazi pravnog interesa te se očekuju izdavanja ostalih građevinskih dozvola tijekom veljače i/ili ožujka 2020. godine. Pripremljeni su i ishođeni svi dokumenti i dodaci koji se traže u sklopu prijavnog obrasca za velike projekte i priloženi su Aplikacijskom obrascu sa Studijom izvodljivosti i CB analizom. Riješenost imovinsko pravnih odnosa je 74% gruntovno provedenih ugovora o pravu služnosti, potpisanih ugovora u postupku provedbe je 11%, a za ostale su pokrenuti postupci u svrhu ishođenja prava služnosti ili otkupa čestica.
Uz to izrađena je dokumentacija za javnu nabavu za sljedeće ugovore: vođenje projekta, nadzor, radovi – Crveni FIDIC, nabavka opreme te promidžba i vidljivost. Završeni su postupci prethodnog savjetovanja (osim za Nabavu opreme – nije prioritet) te je izrađena dokumentacija tijekom prve polovice 2019. godine proslijeđena na ex ante kontrolu u PT2, odnosno SAFU. Odgovori PT2 i SAFU su dobiveni i dokumentacija je usklađena s dobivenim komentarima te je spremna za postupak javne nabave.”, odgovorili su iz slavonskobrodskog Vodovoda, dodavši kako se očekuje još “mišljenje Jaspers-a da je projekt spreman za finalizaciju i završni postupak odobravanja, odnosno potpisivanje ugovora o sufinanciranju”.
“Podsjetimo, predračunska vrijednost projekta je 486.586.247,40 kn (bez PDV-a), a obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže dužine 48.863  metara s 4.227 priključka, izgradnju gravitacijske kanalizacije dužine 105.273 metara, tlačnu kanalizaciju dužine 40.335, rekonstrukciju 1.344 metara kolektora, izgradnju 27 novih objekata (crpnih stanica) s opremanjem 19 postojećih objekata i izgradnju 10.491 priključka, kao i nabavu specijalnih vozila i opreme za održavanje novoizgrađene infrastrukture.
Realizacijom ovog projekta riješen bi bio problem vodoopskrbe za 11.534 stanovnika i odvodnje za 30.873 ekvivalent stanovnika u Brodskom Stupniku, Sibinju, Slavonskom Brodu, Podcrkavlju, Bukovlju, Klakaru, Garčinu, Donjim Andrijevcima i Gornjoj Vrbi. Ujedno bi donio i usklađivanje s Direktivama EU za pitku vodu i pročišćavanje otpadnih voda.
Naime, bez izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u projektu Brod 2 ne mogu se koristiti niti do sada izgrađeni sustavi odvodnje u Brodskom Stupniku dužine 28.848 m vrijednosti 54.115.646 kn, Garčinu dužine 37.900 m vrijednosti 76.437.780 kn i Donjim Andrijevcima dužine 17.210 m vrijednosti 37.263.834 kn, odnosno ukupne dužine 83.958 m u vrijednosti 167.817.260 kn (vrijednost računata na bazi cijena iz Studije izvedivosti).”, naglasili su u Vodovodu, dodavši kako je dio ovoga iznimno vrijednog projekta je i Crpna stanica s tlačnim cjevovodima, a čija je izgradnja preduvjet za daljnju rekonstrukciju i izgradnju avenije u Svačićevoj ulici sa spajanjem na rotor u Zrinskoj ulici.
%d blogeri kao ovaj: