Poziv na dostavu zahtjeva roditeljima / skrbnicima / samohranim roditeljima za sufinanciranje boravka djece u vrtićima

Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine Sibinj u dječjim vrtićima na području Brodsko posavske županije, klasa:021-05/08-01-15-3,urbroj:2178/08-01-15-3, koju je općinsko vijeće općine Sibinj donijelo na svojoj 13.sjednici održanoj 4.rujna 2015 godine, općinski načelnik dana 29.9.2015 objavljuje:

Poziv na dostavu zahtjeva

roditeljima/skrbnicima/samohranim roditeljima za sufinanciranje boravka djece u vrtićima

Pravo na sufinanciranje boravka djece u vrtićima u iznosu od 300 kuna mjesečno ostvaruju roditelji, odnosno samohrani roditelj ili skrbnik uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • dijete mora imati prebivalište na području Općine Sibinj;
  • oba roditelja, skrbnika ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području općine Sibinj najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke;
  • minimalno jedan od roditelja, odnosno skrbnika, te samohrani roditelj moraju biti zaposleni;
  • sve obveze prema Općini Sibinj po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene.
  • Visina plaće jednog ili zbroj plaća oba roditelja, odnosno skrbnika ne smije prelaziti 8.000,00 kn neto, odnosno plaća samohranog roditelja ne smije biti veća od 4.000,00 kn neto.

Sve dokumente koje je potrebno dostaviti su navedeni u obrascu Zahtjeva koji se nalazi u privitku

[blockquote author=””]Pozivamo sve roditelje koji ispunjavaju uvjete prema ovoj Odluci da podnesu zahtjev i dokumentaciju za sufinanciranje u Općinu Sibinj na sdresu: [/blockquote]

OPĆINA SIBINJ
108.BRIGADE ZNG 6
35252 SIBINJ