Godišnji plan objave natječaja za 2020. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije”, broj 02/16,2/17 i 5/17) donosi Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva. (više…)

Odluka o dodjeli financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva

Na temelju provedenog postupka zaprimanja, pregleda, vrednovanja i stručnog ocjenjivanja dostavljene dokumentacije po raspisanom Javnom natječaju za dodjelu financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra koji je trajao do 20. siječnja 2019. godine, načelnik Općine Sibinj je donio

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra iz proračuna Općine Sibinj za 2019. godinu

(više…)

Održana prva Večer poezije u Sibinju

Na inicijativu naše poznate pjesnikinje Marijane Đukić Tominović iz Završja Općina Sibinj organizirala je u srijedu, 27. veljače, prvu Večer poezije. U prelijepome ozračju gotovo dvosatnog programa, u novouređenim prostorima potkrovlja općinske zgrade, stihove svojih pjesama, ali i drugih poznatih hrvatskih i svjetskih autora, interpretirali su pjesnici Zrinko Kapetanić iz Nove Gradiške, Ruža Vištica iz Slavonskog Broda, Helena Sabo iz Starih Perkovaca, Ivica Odobašić iz Garčina te Vesna Andrejić Mišković i Marijana Đukić Tominović iz općine Sibinj. (više…)