Ovih dana načelnik općine Sibinj Josip Pavić obišao je radove na izgradnji još jednog kolnika u našoj općini.

Tako su u tijeku radovi na izgradnji ulice Djurine u naselju Slobodnica.

U dužini od cca 160 metara

izvođači radova skinuli su staru , i postavljaju novu kamenu podlogu, a trenutno se rade slivnici s obje strane kolnika za cestovnu odvodnju.

Nakon završetka radova cesta će biti širine 5 metara.

Po završetku i ovog infrastrukturnog projekta nadam se da će i stanovnici Ul.Djurine u Slobodnici biti zadovoljni.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript