U četvrtak 7.rujna 2017. godine u Vinkovcima je održana konferencija pod nazivom “Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta”. Konferenciju je organizirao Savez Društvo naša djeca u suradnji sa Unicef-om, a koje imaju za cilj povećanje broja općina i gradova sa statusom općina/grad prijatelj djece te motivirati lokalne zajednice da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece priznate u konvenciji UN-a o pravima djeteta.

U ime općine Sibinj na konferenciji je sudjelovao načelnik općine Josip Pavić upoznajući se sa ciljevima akcije i programskim područjima provođenja ove akcije. Do sada u RH ukupno 112 gradova i općina ima status općine/grada prijatelja djece. Općina Sibinj tijekom proračunske godine izdvaja proračunska sredstva za naše najmlađe te je i cilj ove akcije poboljšati i uljepšati život i odrastanje djeci u lokalnoj zajednici te upravo iz tog razloga i naša općina razmišlja o uključenju u ovu akciju.