Ovih dana završeni su radovi na uređenju ograde oko grkokatoličke crkve u naselju Gornji Andrijevci.
Na temelju zamolbe svećenika Aleksandra Hmilja za uređenjem nove ograde ispred župne crkve Uznesenja presvete Bogorodice u Gornjim Andrijevcima, Općina je pristupila radovima koji su ovih dana uoči blagdana Velike Gospe i završeni.

Uređenjem i ove ograde općina Sibinj nastoji surađivati na provođenju projekata sa svim župama na području općine Sibinj koje omogućavaju bolje i kvalitetnije uvjete svim vjernicima.