Opis projekta

NAZIV PROJEKTA

“Opremanje i uređenje staza na jezeru Petnja”

 

KORISNIK PROJEKTA
Općina Sibinj

 

PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave

 

ADRESA KORISNIKA
108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj

 

OPIS PROJEKTA
Podmjera 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

 

TIP OPERACIJE
Operacija 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza,vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

 

ODOBREN IZNOS FINANCIRANJA

=  632.336,38 kn

 

MJESTO PROVEDBE
Brodsko-posavska županija

 

OPĆINA
Općina Sibinj

 

NASELJE
Naselje Završje – jezero Petnja

 

CILJEVI PROJEKTA
Cilj ovog projekta je pažljivim i promišljenim krajobraznim oblikovanjem lokalnoj zajednici i svim posjetiteljima podariti posve novi doživljaj slavonske šume u kojoj će se posjetitelji rekreirati,educirati te liječiti.

Projekt je od društvenog značaja i ima krajnji cilj promicanje i korištenje, rekreacijskih,zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodne ljepote krajobraza.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 

Ovim projektom planira se na postojećoj stazi, dužine oko 3 kilometra, koja se kreće oko jezera Petnja postaviti urbana oprema,

Predloženim zahvatom u prostoru, predviđaju se sljedeći sadržaji:

 • uređenje odmorišta
 • postavljanje vanjskih sjenica za okupljanje izletnika
 • postavljanje solarne rasvjete
 • postavljanje stolova, klupa i koševa za otpatke
 • postavljanje edukacijskih tabli
 • postavljanje smjerokaza
 • postavljanje info tabli
 • obnova oštećenih dijelova šetnica
 • postavljanje nove ograde
 • postavljanje drvenih mostova i sl.

Planirano trajanje provedbe projekta opremanja i uređenja staza na jezeru Petnja iznosi 6 mjeseci.

 

GLAVNE AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta uključuju:

 • Upravljanje projektom (priprema dokumentacije i provedba postupaka javne nabave za odabir izvođača radova i nabavu opreme i stručni nadzor radova; praćenje provedbe projekta; administrativno i financijsko izvještavanje)
 • Izvođenje radova izgradnje uređenje staza na jezeru Petnja (pripremni radovi, zemljani radovi,nabava opreme)
 • Stručni nadzor radova
 • Promidžba i vidljivost projekta (informiranje javnosti putem mrežnih stranica i medija, izrada i postavljanje privremene i trajne ploče/panoa)

 

PRIPREMNE PROVEDBENE AKTIVNOSTI

Općina Sibinj, u svrhu realizacije projekta, provela je potrebne  pripremne aktivnosti s obzirom na vrstu ulaganja te, sukladno zakonskim propisima, izradila Geodetski projekt, Idejni projekt, i glavni projekt (arhitektonski projekt), te ishodila suglasnosti od Hrvatskih šuma d.o.o i Hrvatskih voda d.o.o.


Fotografije uređenja