Obavještavmo mještane da je ovih dana uredjen još jedan prilaz. U naselju Bartolovci u ulazu na brdsku prometnicu uredjen je prilaz koji je godinama bio problematičan. Zbog konfiguracije terena prilikom kišnih nanosa sav materijal bi godinama završavao na županijskoj prometnici i susjednim dvorištima pri tome stvarajući opasnost pri prolaska automobila.

Novi prilaz prilagodjen je cestovnim visinama,postavljena je nova resetka za odvodnju,te su unutar brdskog puta postavljene betonske cijevi koje ce preuzeti većinu oborinskih naleta u cestovni kanal.

%d blogeri kao ovaj: