Poštovani mještani, u petak 6.listopada potpisan je još jedan ugovor o izgradnji nerazvrstane ceste na području općine Sibinj.

Na temelju provedenog postupka javne nabave općinski načelnik Josip Pavić potpisao je ugovor o izgradnji ceste u naselju Slobodnica za ul.Diljska i dijelu ul.Livade u dužini 375 metara.

Ugovor je potpisan sa tvrtkom Strabag d.o.o vrijedan je 150 tisuća eura,a rok za izvršenje ovih radova je 30 kalendarskih dana.

Projekt uključuje izvođenje nove kolničke konstrukcije ceste, betonskih rubnjaka, betonskih kanalica,tamponskog sloja i asfaltnog sloja od 7 cm, te oborinske kanalizacije,slivnika i spoja na kanalizaciju.

Kolnik ceste će se izvesti širine 5,80 m,odnosno asfaltni kolnik širine 5 m,sa obostranom betonskim rubnjacima 40/50/8, a cesta će biti za odvijanje dvosmjernog prometa.

Nastavak je ovo izgradnje i unaprijedjenja komunalne infrastrukture na području općine Sibinj te poboljšanja uvjeta sigurnosti naših mještana.